Mikrotik - MTCNA - Liberia, Monrovia - Aug 18, 2019

These images were taken during Mikrotik - MTCNA training held in Monrovia. Training Event date is August 18, 2019

Image25.jpeg - Liberia, Monrovia Image25.jpeg - Liberia, MonroviaUbiquiti - UBWA - Liberia, Monrovia - Aug 18, 2019

Ubiquiti Networks-UBWA training session in Monrovia. Training Event date is August 18, 2019

Image1.jpeg - Liberia, Monrovia Image1.jpeg - Liberia, MonroviaUbiquiti - UBWA - Nigeria, Lagos - Jul 21, 2019

These images were taken during Ubiquiti Networks-UBWA training for Tizeti team that held in Lagos. Training Event date is July 21, 2019

Image1.jpeg - Nigeria, Lagos Image1.jpeg - Nigeria, Lagos
Image2.jpeg - Nigeria, Lagos Image2.jpeg - Nigeria, Lagos
Image3.jpeg - Nigeria, Lagos Image3.jpeg - Nigeria, LagosMikrotik - MTCNA - Nigeria, Lagos - Jul 20, 2019

These images were taken during Mikrotik - MTCNA training for Tizeti team that held in Lagos. Training Event date is July 20, 2019

Image1.jpeg - Nigeria, Lagos Image1.jpeg - Nigeria, Lagos
Image2.jpeg - Nigeria, Lagos Image2.jpeg - Nigeria, Lagos
Image3.jpeg - Nigeria, Lagos Image3.jpeg - Nigeria, Lagos
Image4.jpeg - Nigeria, Lagos Image4.jpeg - Nigeria, Lagos
Image5.jpeg - Nigeria, Lagos Image5.jpeg - Nigeria, Lagos
Image6.jpeg - Nigeria, Lagos Image6.jpeg - Nigeria, Lagos
Image7.jpeg - Nigeria, Lagos Image7.jpeg - Nigeria, Lagos
Image8.jpeg - Nigeria, Lagos Image8.jpeg - Nigeria, LagosUbiquiti - UEWA - Nigeria, Lagos - Jul 15, 2019

These images were taken during Ubiquiti Networks-UEWA training that held in Lagos. Training Event date is July 15, 2019

Image1.jpeg - Nigeria, Lagos Image1.jpeg - Nigeria, Lagos
Image2.jpeg - Nigeria, Lagos Image2.jpeg - Nigeria, Lagos
Image3.jpeg - Nigeria, Lagos Image3.jpeg - Nigeria, Lagos
Image4.jpeg - Nigeria, Lagos Image4.jpeg - Nigeria, Lagos
Image5.jpeg - Nigeria, Lagos Image5.jpeg - Nigeria, Lagos
Image6.jpeg - Nigeria, Lagos Image6.jpeg - Nigeria, Lagos
Image7.jpeg - Nigeria, Lagos Image7.jpeg - Nigeria, Lagos